www.som360.org/ca

Guia pràctica d'avaluació dels plans locals de prevenció d'addiccions

Aquesta guia vol oferir un conjunt dʻeines metodològiques que siguin pràctiques i útils per facilitar el procés dʻavaluació de les intervencions que desenvolupen els ens locals en matèria dʻaddiccions. Així mateix, pretén oferir una visió més accessible i facilitadora de la tasca avaluativa i impulsar així una acció de millora continuada per a la prevenció d'addiccions i la millora de la salut i el benestar de la població dels municipis de la província de Barcelona.

Àrea de Sostenibilitat Social, Cicle de Vida i Comunitat
(2024)
Publicació: 2024
Darrera consulta: 2024