Preguntes i respostes

Prevenció del suïcidi

El primer és reconèixer el malestar, validar-lo, informar l’equip docent del malestar que expressa, fer-los partícips de la seva recuperació, perquè ells, al mateix temps, en facin partícips els companys.

Mites

Encara que les persones que intenten suïcidar-se tenen risc de tornar a internar-ho en poc temps, els pensaments suïcides no són permanents. Amb un suport i un tractament adequats podem reduir el risc de suïcidi i eliminar aquests pensaments per sempre.

Tractament

El suïcidi no és una malaltia, de manera que no hi ha un tractament específic per a la persona que es vol suïcidar.

Prevenció del suïcidi

Aquestes situacions difícils acostumen a tenir moments de desesperança. Tots ens hem sentit així en un acompanyament a una persona amb dificultats. Una situació difícil mai és prou curta, o tan curta com voldríem.

Assetjament escolar

El suïcidi infantil i juvenil, com el dels adults, està lligat al patiment, per tant, a totes aquelles situacions que el provoquen objectivament: assetjament escolar, maltractament físic i psicològic, abusos sexuals, ser testimoni de violència de gènere i un llarg etcètera.

Mites

Parlar de suïcidi amb algú no fomenta la conducta suïcida, sinó que pot ser una oportunitat per prevenir-la. Podem facilitar que la persona contempli altres opcions o visions de la situació i temps per a reconsiderar-la.