www.som360.org/ca

Preguntes i respostes

Recaiguda

Els senyals de recaiguda de depressió són diversos, múltiples i es poden presentar de maneres molt diferents. En general, els aspectes típics del trastorn són:

Pautes

L'apatia es pot manifestar de diferents maneres:

Pautes

A més de buscar ajuda d'un professional, hi ha altres coses que es poden fer per millorar l'estat d'ànim. Algunes de les pautes preventives que funcionen són:

TEA i suïcidi

Cal pensar mesures de prevenció i de protecció que serveixin per reduir el risc de suïcidi, tenint en compte factors relacionats amb la situació social, local, familiar i, per descomptat, individual de cada persona.

Meditació

La gran popularitat de les tècniques de meditació en les darreres dècades, especialment amb l'apogeu del mindfulnesso atenció plena, s'ha vist reforçada per un creixent cos de recerca que demostra els seus múltiples beneficis per a la sal

Família y conducta suicida

Hi ha moltes creences limitants, fruit de l’estigma associat al suïcidi, que no ens permeten portar a terme el nostre rol amb efectivitat.