www.som360.org/ca

Preguntes i respostes

Escola

L’escola és l’escenari amb més possibilitats d’impacte en la prevenció del suïcidi. En l’escenari on pots trobar tots els menors d’una comunitat, per tant, és l’escenari ideal per a la implantació d’intervencions de prevenció universal (per a tots).

Ingrés

La principal diferència és la voluntarietat o no de la persona que cal ingressar. Si l’ingrés és voluntari, el terapeuta i la persona acorden en aliança terapèutica el tractament que amb consentiment informat se li proposa. La persona que ingressa voluntàriament, pot demanar l’alta voluntària.

Gent gran

S'estima que entre el 10 i el 15 % de les persones grans tenen depressió. La depressió en l'edat geriàtrica pot presentar-se en persones que han tingut aquest trastorn abans, per primera vegada en la vellesa o com a trastorn secundari a una malaltia.

Prevenció del suïcidi

Hem d’evitar dir tot allò que invalidi o empitjori el patiment de la persona, que suposi o que s’entengui com un repte, que no ens la prenem seriosament o que és un problema pels seus éssers estimats.

Algunes de les coses que mai li hem de dir són:

Prevenció del suïcidi

Un dels factors protectors del suïcidi més importants és la creació d'un entorn relacional per a la persona. Hem d'afavorir la vinculació de la persona a activitats sociabilitzadores i fins i tot a interessos i aficions individuals.

Escola

Les preguntes sobre la ideació de mort o la conducta suïcida sempre han de ser progressives i per competències. Sempre començaríem identificant un malestar, de manera activa (observant canvis de comportament i expressions de malestar) o responent una demanda directa del nen o de l’adolescent.