www.som360.org/ca

Ús de les pantalles en adolescents a Barcelona

Aquest document descriu l’ús i temps davant les pantalles i els seus principals determinants, recollits a l’edició 2021 de l'Enquesta FRESC (Factors de Risc en Estudiants de Secundària 2021), en adolescents de Barcelona.

Sánchez-Ledesma, E., Serral, G., Pérez, K., López, M. J., & Artazcoz, L.
(2024)
Publicació: 2024
Darrera consulta: 2024