www.som360.org/ca

Entra en servei el 024, la nova línia d'atenció a la conducta suïcida

El servei és gratuït i ininterromput
SOM Salud Mental 360
Redacció
SOM Salud Mental 360
Linea atencion conducta suicida

El Ministeri de Sanitat ha posat en marxa la Línia 024, d'Atenció a la Conducta Suïcida, amb el lema Llama a la vida, que funciona les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana, els 365 dies de l'any. Aquesta línia d'ajuda gratuïta estarà atesa per persones expertes i gestionada de moment per Creu Roja, que donaran suport tant a persones que puguin tenir conductes suïcides com a familiars i persones de l'entorn.

El 024 inclou un servei de videointerpretació en llengua de signes, així com un servei d'interpretació telefònica que ofereix la solució per superar les barreres idiomàtiques permetent la comunicació a temps real, amb persones que parlen en un altre idioma. Amb aquestes mesures es pretén un accés en condicions d’igualtat i no discriminatori.

Aquesta nova línia se suma a altres línies de resposta i atenció existents a Espanya:

  • Telèfon de l’Esperança - 717 003 717
  • Telèfon contra el suïcidi (Asociación La Barandilla) - 911 385 385
  • Telèfon Prevenció del Suïcidi - Ajuntament de Barcelona - 900 925 555

Una realitat silenciosa i evitable

Les darreres dades aportades per l'Instituto Nacional de Estadística sobre la causa de defuncions a Espanya revelen que cada dia se suïcida a Espanya una mitjana d'onze persones, i és que el 2020 es va convertir l'any que més morts es van registrar per aquest motiu, amb un augment del 7,4% respecte al 2019. Es tracta de la primera causa de mort no natural i la segona causa de mort en joves entre 15 i 29 anys a Catalunya.

Es tracta de morts evitables perquè és una conducta sobre la qual es pot treballar en matèria de prevenció i aplicar estratègies de prevenció, tant des de l'àmbit personal com social. Per això, tant governs com comunitats autònomes treballen en plans de prevenció amb l'objectiu de reduir les taxes de temptatives i mort per suïcidi, així com reduir l'estigma social associat.

En aquesta lluita, un dels factors clau és parlar-ne, conèixer quines són les falses creences que ens impedeixen reaccionar davant dels senyals d'alarma, treballar els factors protectors en tots els àmbits de la societat i habilitar canals de suport i acompanyament a persones que tenen pensaments suïcides.

Al nostre portal sobre la prevenció del suïcidi podràs trobar tota la informació que necessites, perquè tots podem ajudar a evitar aquestes morts.

En profunditat
Aquest contingut no substitueix la tasca dels equips professionals de la salut. Si creus que necessites ajut, consulta el teu professional de referència.
Publicació 10 de maig de 2022
Darrera modificació 10 de maig de 2022

Si tens pensaments suïcides, demana ajut:

També pots comunicar-te amb els serveis d'emergència locals de la teva zona de residència.