www.som360.org/ca

Dra. Angélica Cuautle Bastida

Psiquiatra referent d'Urgències de Psiquiatria i Interconsulta
  • Membre del Comitè de Qualitat de Suïcidi del Parc Sanitari Sant Joan de Déu.
  • Membre de la Comissió de Triatge d'Urgències de l'Hospital General de Sant Boi.
Angélica Cuautle Bastida
Parc Sanitari Sant Joan de Déu
Parc Sanitari Sant Joan de Déu