www.som360.org/ca

Pregunta a l'expert

Més de 85 experts han respost 467 preguntes

Envies la pregunta

Un expert la llegeix

Es transcriuen i es publiquen a la web

Es responen en un directe a IG

Prevenció del suïcidi

Les infermeres tenen un paper molt important en la prevenció primària del suïcidi, en el seguiment i tractament de les persones de risc. Per a la prevenció del suïcidi les infermeres treballem en l’educació per a la salut, suport individual i familiar. Dur a terme un pla de cures ens permet identificar aquells factors protectors sobre els quals cal incidir. L’entrevista clínica i les escales d’avaluació del risc suïcida també ens permeten detectar aquelles persones que poden estar en risc.

Jordi Mitjà
Prevenció del suïcidi

Si detectem que el nostre fill es vol suïcidar, les accions immediates són paral·leles, per una banda, hem de prendre mesures de prevenció de manera immediata, l’essencial en el nostre entorn és tancar amb pany i clau tota la medicació del domicili perquè el nostre fill no hi tingui accés. En països amb alta presència d’armes de foc, la mesura també inclouria treure totes les armes de foc de casa.

Francisco Villar Cabeza
Prevenció del suïcidi

Pots fer molt, però pot ser que a ell no li agradi.

Francisco Villar Cabeza
Prevenció del suïcidi

Mai se li ha de dir: «No diguis ximpleries».

Hem d’evitar dir tot allò que invalidi o empitjori el patiment de la persona, que suposi o que s’entengui com un repte, que no ens la prenem seriosament o que és un problema pels seus éssers estimats.

A tall d’exemple, mai se li ha de dir:

Francisco Villar Cabeza
Prevenció del suïcidi

És una pregunta realment interessant, en la qual juga també un paper important el concepte de «difusió de la responsabilitat». Ha de ser fàcil, en xarxes socials, pensar que això ho està veient molta gent, així que algú actuarà, algú farà alguna cosa. Vull intentar respondre compartint algunes reflexions, perquè cada un pugui extreure el seu propi pla d’actuació.

Francisco Villar Cabeza
Prevenció del suïcidi

Dependrà del tipus de relació que es tingui amb aquesta persona per veure què és el més apropiat, però, en termes generals cal que:

Francisco Villar Cabeza
Prevenció del suïcidi

L’escola és l’escenari amb més possibilitats d’impacte en la prevenció del suïcidi. En l’escenari on pots trobar tots els menors d’una comunitat, per tant, és l’escenari ideal per a la implantació d’intervencions de prevenció universal (per a tots). La major part dels estudis de valoració de l’eficàcia de les intervencions s’han fet en àmbits escolars, com l’Estudio EMPATHY o l’Estudio SEYLE.

Francisco Villar Cabeza
Prevenció del suïcidi

El suïcidi no és una malaltia, de manera que no hi ha un tractament específic per a la persona que es vol suïcidar. Existeixen moltes línies de tractament que s’han demostrat eficaces per a la prevenció del suïcidi, sobretot les que assumeixen que les crisis suïcides necessiten un seguiment a mitjà i llarg termini.

Francisco Villar Cabeza
Prevenció del suïcidi

Les preguntes sobre la ideació de mort o la conducta suïcida sempre han de ser progressives i per competències. Sempre començaríem identificant un malestar, ja sigui de manera activa (observant canvis de comportament i expressions de malestar) o responent una demanda directa del nen o de l’adolescent.

Francisco Villar Cabeza
Prevenció del suïcidi

La ideació de mort o les idees de suïcidi no són una malaltia i no estan reconegudes com a tal en cap manual ni classificació internacional de malalties. Amb això entenem que el suïcidi no es pot tractar amb medicació, no surt una idea com en el cas d’una berruga que podem extirpar, ni quirúrgicament ni químicament. Amb això no vull dir que la medicació no pugui ajudar.

Francisco Villar Cabeza
Prevenció del suïcidi
Totes les persones poden aportar alguna cosa en la prevenció del suïcidi juvenil, que és la primera causa de mort de joves entre els 15 i els 19 anys, però que s’inicia fins i tot abans. Les morts per suïcidi es consideren evitables i és competència de tota la societat prevenir-les. Quan s’observa una situació que podria indicar presència de dolor o patiment en el menor d’edat, l’Organització Mundial de la Salut recomana preguntar directament per la presència d’ideació suïcida, ja a partir dels 10 anys. La realitat és que molt pocs seguiríem aquesta recomanació perquè parlem poc del suïcidi, per por, per desconeixement, perquè mai pensem que ens pot passar, o perquè no sabríem què fer si ens diguessin que estan pensant amb la mort. Tots podem aportar el nostre gran de sorra amb la detecció del risc de suïcidi, però també podem ajudar a evitar que aquest aparegui.
Francisco Villar Cabeza
Dr. Francisco Villar Cabeza
Cecilia Borras
Cecilia Borràs