www.som360.org/ca
Coordinació educativa

Com podem identificar un estudiant amb risc de suïcidi?

Segons l’OMS, hi ha set aspectes clau en la identificació d’estudiants en risc d’aflicció mental y social que poden albergar pensaments de suïcidi que, finalment, condueixin a comportaments suïcides:

  • Manca d’interès en les activitats quotidianes i que suposi un canvi en el seu comportament previ.
  • Un descens general en las notes.
  • Una disminució de l’esforç.
  • Un comportament inadequat en classe.
  • Absències inexplicades, repetides o inassistència sense permís
  • Excés de consum de tabac, beguda o consum d’altres substàncies additives.
  • Protagonitzar incidents que inciten la violència estudiantil