Gent gran

Com puc saber si una persona gran està deprimida?

S'estima que entre el 10 i el 15 % de les persones grans tenen depressió. La depressió en l'edat geriàtrica pot presentar-se en persones que han tingut aquest trastorn abans, per primera vegada en la vellesa o com a trastorn secundari a una malaltia.

La depressió en la població geriàtrica sol passar desapercebuda i està infradiagnosticada, perquè els símptomes que presenten:

  • Són diferents als de l'adolescència i l'edat adulta, perquè no solen expressar tristesa ni sentiments de culpa.
  • Es confonen erròniament amb respostes psicològiques de «tristesa» per l'envelliment. 
  • Alguns dels símptomes es confonen amb els d'altres malalties mèdiques o neurològiques, com ara palpitacions, fatiga, molèsties gastrointestinals, mal de cap, inquietud, irritabilitat, insomni, ansietat, pensaments obsessius, pèrdua d'atenció i memòria, pèrdua de pes, etc. 

Les persones grans amb depressió tenen menys expressió de tristesa, però presenten més ansietat i apatia, així com símptomes físics (molèsties gastrointestinals, cansament, pèrdua d'apetit i pes, etc.), insomni i problemes de memòria. 

La majoria de les persones grans que intenten suïcidar-se tenen un trastorn depressiu, un factor de risc en aquesta edat, principalment si no es diagnostica i es tracta.