www.som360.org/ca

En Modo Convención ONU

Aquesta guia està pensada per a les organitzacions i entitats de la discapacitat d'iniciativa social per tal que es condueixin, en tots els seus àmbits d'actuació, d'acord amb els principis, els valors i els mandats de la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat.

La idea central és que les organitzacions de la discapacitat assumeixin què és, què representa i què comporta la Convenció, i una vegada en són conscients, com ho apliquen a la seva entitat perquè estigui al seu govern, funcionament, actuació i serveis estigui alineada plenament amb el tractat internacional.

CERMI
(2024)
Publicació: 2024
Darrera consulta: 2024