www.som360.org/ca
Prevenció del suïcidi

Per què sento que sempre estarà igual i que no millorarà mai?

Aquestes situacions difícils acostumen a tenir moments de desesperança. Tots ens hem sentit així en un acompanyament a una persona amb dificultats. Una situació difícil mai és prou curta, o tan curta com voldríem. Hi ha algunes situacions que efectivament no milloren, com ara els processos de final de la vida, les malalties degeneratives en estadis avançats o altres similars. Però aquest sentiment es pot donar també en situacions en què sí que s'espera una millora, però sembla que no arribi. Les presses i els termes autofixats no ajuden, només incrementen la frustració, però si la situació no és de les citades anteriorment, sens dubte hi haurà millora. I això també ho hauria de saber la persona a qui acompanyem.