www.som360.org/ca

Senyals d'alerta, factors de risc i factors de protecció

Senyals d'alerta

Els signes que ens alerten d'un risc de suïcidi són diversos. D'una banda, hi ha qualsevol verbalització d'una visió negativa sobre un mateix. Això es tradueix en expressions com ara: «no valc res», «la meva vida no té sentit».  També hem d'estar alerta als canvis de conducta que denoten la pèrdua d'interès per coses que abans agradaven de fer. 

Alguns dels senyals d'alerta més comuns són:

 • Fer comentaris sobre la manera de matar-se o plans per matar-se a si mateix o per fer-se mal.
 • Mostrar desesperació, sentiments de desesperança i solitud o parlar de no tenir sortida.
 • Sentir un dolor profund que no s'acaba i que fa sentir-se com atrapat.
 • Expressar que s'és una càrrega per als altres, que no importa a ningú, que els altres estarien millor sense un mateix...
 • Consumir o augmentar el consum de substàncies com ara les drogues o l'alcohol.
 • Tenir un comportament ansiós o agitat.
 • Dormir massa o massa poc.
 • Abandonar les relacions amb la família, les amistats i altres relacions importants.
 • Expressar ràbia extrema.
 • Tenir canvis d'humor, tristesa o irritabilitat, desmotivació, pèrdua d'interès.
 • Aïllar-se de l'àmbit social i familiar.

Factors de risc

Qualsevol persona pot tenir una conducta suïcida, però s'han identificat factors personals, familiars i socials que incrementen el risc de suïcidi. Identificar-los i detectar-los és un primer pas per evitar la mort per suïcidi.

Alguns d'aquests factors de risc són:

 • Tenir una malaltia mental (especialment, la depressió).
 • Haver fet intents de suïcidi previs i autolesions.
 • Tenir determinats trets personals com rigidesa cognitiva, manca de persistència com a element de la impulsivitat i desregulació emocional.
 • Sentir-se desesperançat amb el present i el futur.
 • Haver estat víctima de successos traumàtics, abús, desemparament o negligència a la infància.
 • Estar sotmès a un alt nivell d'estrès, especialment escolar i/o interpersonal amb els seus iguals.
 • Estar patint una situació familiar estressant, o haver patit una pèrdua significativa.
 • Estar patint una situació d'assetjament escolar o de ciberbullying.
 • Haver patit una ruptura de parella traumàtica i inesperada.
 • Haver patit la mort d'un amic o familiar directe per suïcidi.

Factors de protecció

És important potenciar els factors que poden protegir de la ideació suïcida, com ara:

Reduir el dolor o incrementar les habilitats per afrontar-lo:

 • Incrementar l'habilitat en la resolució de conflictes.
 • Vincular-se al tractament de salut mental, especialment per abús d'alcohol i drogues.

Incrementar l'esperança:

 • Posseir creences i pràctiques religioses.
 • Confiar en la recuperació de les malalties.

Millorar la vinculació i el sentiment de pertinença:

 • Incrementar les habilitats per a les relacions socials.
 • Tenir confiança en un mateix.
 • Tenir fills.
 • Tenir suport familiar i social.