www.som360.org/ca

Dones joves, formades i implicades

Així és el voluntariat a les associacions espanyoles de salut mental
Cisa Llopis Carbajo
Cisa Llopis Carbajo
Psicòloga experta en Intervenció Social. Coordinadora tècnica.
SOM Salud Mental 360
Voluntariado

Per vuitè any consecutiu, la confederació Salut Mental Espanya publica el seu Informe de Voluntariat. El seu últim informe ofereix dades quantitatives i qualitatives sobre la realitat de les persones voluntàries que participen en les entitats del seu moviment associatiu en relació al 2022. L'informe s'ha elaborat amb la participació de 268 persones procedents de 15 Comunitats Autònomes diferents.

El perfil de la persona voluntària respon al d'una dona jove, d'entre 18 i 29 anys, amb estudis universitaris. Les dades d'aquest informe revelen que:

 • A la seva xarxa associativa es manté un voluntariat feminitzat: el 65% de les persones voluntàries són dones, davant un 34% d'homes.
 • Ha disminuït el volum de persones voluntàries de 18 a 29 anys (representen el 20% del total enquestat), i ha augmentat el del rang de 50 a 59 anys (24%).
 • Les dones voluntàries solen ser més joves que els homes voluntaris: les dones solen tenir entre 18 i 29 anys, mentre que els homes en general tenen una edat compresa entre els 50 i 59 anys.
 • Hi ha una lleugera tendència a la baixa en la participació de persones amb estudis universitaris i totes les persones enquestades tenien algun tipus d'estudis.
 • Ha augmentat el nombre de persones voluntàries que tenen una ocupació per compte d'altri, sent un 36%, ha disminuït el de persones jubilades, sent un 25%, i hi ha un 25% de persones aturades.
 • Són més nombroses les dones empleades i estudiants, mentre que els homes solen estar jubilats.

Com s'arriba al voluntariat?

Les persones arriben a fer-se voluntàries a través d'una persona coneguda (23%), perquè tenen experiència pròpia en salut mental (23%), o són familiars d'una (22%). També hi ha persones que ho fan des de l'àmbit sociosanitari, estudiants o professionals (22%).

Entre els principals motius per ser voluntàries que refereixen les persones enquestades, hi ha el conèixer una persona amb problemes de salut mental en l'entorn proper, a l'aprenentatge (tant a nivell personal com professional), voler ajudar, o la reivindicació dels drets per a aquest col·lectiu, entre d'altres.

Les persones voluntàries del moviment associatiu de Salut Mental Espanya participen en la seva majoria (77%) en activitats i programes dirigits a les persones amb problemes de salut mental (activitats d'oci i temps lliure, de sensibilització o formació). També participen a donar suport a professionals de les entitats, accions de sensibilització o altres adreçades a les famílies.

Segons l'informe, sembla haver-hi un efecte de renovació de la massa de persones voluntàries a les entitats (el volum de persones que porten menys de 6 mesos realitzant activitats de voluntariat ha passat del 18% el 2021 a un 28% el 2022), possiblement a campanyes de captació més eficaces. Així mateix, hi ha un 24% de les persones voluntàries ho han estat durant més de 5 anys.

És important assenyalar que aquestes persones estan molt satisfetes amb la seva participació com a voluntàries i el 99% d'elles ho recomanarien (o ho han recomanat ja) a altres persones.

Amb tot, les persones enquestades també han posat de manifest aquells aspectes del voluntariat que s'haurien de millorar, com poden ser la millor planificació de les activitats, més supervisió i formació, més recursos i poder participar en la presa de decisions de l'entitat. Salut Mental Espanya reflecteix en el seu informe una sèrie de bones pràctiques per acompanyar el voluntariat en la seva tasca. Entre elles:

 • Elaborar un contracte de voluntari que reculli el compromís, drets i deures d'ambdues parts, les funcions i freqüència del voluntariat, etc.
 • La persona voluntària haurà de ser formada per part de l'entitat en matèria de salut mental i lluita contra l'estigma, entre altres matèries, i tindrà algú de referència que l' atengui en l' acollida i l' acompanyi en el seu acompliment com a voluntària.
 • És fonamental que la persona comparteixi principis com el respecte, la igualtat, la inclusió, la solidaritat, l' empatia i la promoció dels drets de les persones amb problemes de salut mental.
 • El voluntariat s'ha de realitzar en entorns segurs, on puguin manifestar les seves necessitats, expectatives i dubtes i puguin ser resolts per l'equip de professionals.
 • S'ha de reconèixer el valor del voluntariat (en accions formals i informals) i garantir la seva continuïtat a l'entitat. Les accions de voluntariat compartides amb altres entitats del territori beneficien, en aquest sentit, tant les persones voluntàries com les beneficiàries de les activitats.
 • Les campanyes de difusió, divulgació i incidència política són molt importants per a la captació de noves persones voluntàries, així com per a la seva fidelització.

Pel que fa a les persones amb experiència pròpia, l'informe incideix en la importància que aquestes puguin participar de forma activa en els programes de voluntariat.

 • Participant i fent una bona acollida de les persones voluntàries, potenciant l' empatia i les habilitats socials, amb un tracte proper i obert.
 • Rebent formació adequada per participar en altres programes, desenvolupar accions de difusió i divulgació, i fins i tot de formació de voluntariat. Són les persones més adequades per formar les voluntàries en aspectes de salut mental, amb el suport que puguin necessitar per part de l' equip professional.
 • Participant en la creació dels espais segurs abans esmentats, i col·laborar de forma contínua amb els equips professionals i les persones voluntàries.
Aquest contingut no substitueix la tasca dels equips professionals de la salut. Si creus que necessites ajut, consulta el teu professional de referència.
Publicació 17 de octubre de 2023
Darrera modificació 17 de octubre de 2023

Telèfon de l'Esperança 93 414 48 48 image/svg+xml 1873A50A-300C-4511-9831-D8604C9717D4 1873A50A-300C-4511-9831-D8604C9717D4

Si pateixes de soledat o passes per un moment difícil, truca'ns.

Cisa Llopis Carbajo

Cisa Llopis Carbajo

Psicòloga experta en Intervenció Social. Coordinadora tècnica.
SOM Salud Mental 360